Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Autonomia personal

  1. Caracteritza el concepte d’autonomia personal analitzant els factors que intervenen tant en la seva prevenció i promoció com en el seu deteriorament.
  2. Descriu les malalties generadores de dependència, determinants els seus efectes sobre les persones que les pateixen.

Persones grans

  1. Classifica els nivells de dependència i els ajuts requerits associats al procés d’envelliment, analitzant els canvis i deterioraments produïts per aquests.

Persones amb discapacitat física

  1. Reconeix les característiques de les persones amb discapacitat física relacionant-les amb els nivells de dependència i l’ajuda requerida.

Persones amb discapacitat intel·lectual

  1. Reconeix les característiques de les persones amb discapacitat intel·lectual relacionant-les amb els nivells de dependència i l’ajuda requerida.

Persones amb malaltia mental

  1. Descriu les malalties generadores de dependència determinant els seus efectes sobre les persones que pateixen malaltia mental.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF