Mediació comunitària

Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Coordinació
  • Jara Planell Ros
  • Redacció
  • Juan Miguel García Nogueroles
  • Agostina Piñeiro López
  • Serveis socioculturals i a la comunitat
  • CFGS.ISO.M08/0.19
  • Integració social
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2019

Taula de Continguts