Atenció a les unitats de convivència

Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Coordinació
  • Susana Garcia
  • Redacció
  • Anna Fabregat
  • Clara Camps
  • Àngels Garrido
  • Helena Mauri
  • Serveis socioculturals i a la comunitat
  • CFGS.ISO.M06/0.19
  • Integració social
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2019
Última actualització: d’abril 2021

Taula de Continguts