Gestió administrativa del comerç internacional

Comerç i màrqueting
 • Coordinació
 • Pilar Bertrans Costa
 • Redacció
 • Eugènia Alfonso Úbeda
 • Pere Bosch Colell
 • M. Goretti Coll Solà
 • M. Teresa Martínez Gómez
 • Carlos Peiró Alonso
 • Susana Salguero Lafuente
 • Comerç i màrqueting
 • W.CFGS.CIN.M01/0.16
 • CFGS - Comerç internacional
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2016
Última actualització: gener 2021

Taula de Continguts