Destreses socials

Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Redacció
 • Mª Àngels Gil Fernández
 • Salut Segura Campoy
 • Domènec Selvas Torres
 • Albert Serralta Sallent
 • Anna Soler Toneu
 • Teresa Molina Chumillas
 • Montserrat Palomar Negredo
 • Ana Virgili Elvira
 • Adaptació
 • Núria Garriga Callarisa
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • CFGM.APD.M09/0.20
 • Atenció a les persones en situació de dependència
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2020
Última actualització: novembre 2020

Taula de Continguts