Resum

Una casa ha d’estar neta i ordenada per evitar malalties i accidents. Abans d’iniciar la neteja s’han d’obrir les finestres per facilitar la renovació de l’aire. Les tasques de neteja s’han de fer de dalt (sostres) cap avall (terra). Les zones que necessiten una neteja especial són la cuina i el bany perquè són les que més s’embruten. Els materials i estris de neteja són: escombres, que poden ser de raspall, tirassos o de palla, recollidors, pals de fregall, galledes i palanganes, esponges, baietes, camusses, draps i plomalls.

Els productes de neteja tenen diferents característiques segons les seves utilitats (treure la pols, netejar, desinfectar…), les instruccions d’ús, la dosificació i el grau de perillositat. Hi ha diferents tipus de productes: sabons, detergents, escumes, captapols, desgreixadors, netejavidres, netejador de mobles, desinfectants, ceres, desembussadors i ambientadors. També es poden utilitzar productes casolans: suc de llimona, vinagre, bicarbonat i alcohol.

Algunes tasques de neteja es poden simplificar amb l’ús d’electrodomèstics. L’aspiradora és molt eficaç i permet rentar de manera còmoda. El rentaplats permet guanyar temps en el rentatge de la vaixella.

Per netejar el terra, s’haurà de tenir en compte si és de terratzo, gres, paviment plàstic, parquet, moqueta o catifa, i s’utilitzarà el producte adient. El mateix es farà amb les portes i finestres segons siguin de fusta o d’alumini. Pels vidres s’utilitzarà netejavidres o aigua i sabó. Cal treure la pols dels mobles diàriament i s’utilitzaran diversos productes segons sigui el material.

La cuina s’ha de netejar diàriament. S’ha de començar per la vaixella i continuar per la campana, els fogons, els marbres, l’aigüera, el forn i els armaris. La nevera s’ha de netejar per fora i periòdicament s’ha de descongelar i fer neteja interior. La galleda d’escombraries s’ha de buidar diàriament. El bany és la zona on pot haver-hi més gèrmens i la seva neteja ha de ser escrupolosa. S’ha de netejar el vàter, la banyera, la pica i el bidet, a més dels miralls, els accessoris i finalment el terra.

Les escombraries s’han de separar per transportar-los al contenidor corresponent, que segons el tipus de residus pot ser de color groc, verd, blau o marró.

Anar a la pàgina anterior:
Introducció
Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge