Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Com a criteris generals:

NúmPreguntaVF
1

Començarem per obrir les finestres per tal de ventilar l’habitatge, recollirem els objectes desendreçats o la roba bruta per tal que l’espai a netejar estigui lliure d’objectes i començarem de dalt a baix per tal que la brutícia acabi a terra.

2

Començarem per recollir els objectes desendreçats o la roba bruta per tal que l’espai a netejar estigui lliure d’objectes, obrirem les finestres per tal de ventilar l’habitatge i començarem de dalt a baix per tal que la brutícia acabi a terra.

3

Començarem de dalt a baix per tal que la brutícia acabi a terra, obrirem les finestres per tal de ventilar l’habitatge i recollirem els objectes desendreçats o la roba bruta per tal que l’espai a netejar estigui lliure d’objectes.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Per escombrar un espai:

NúmPregunta
1

Començarem des de la part posterior de l’habitació.

2

Dirigirem l’escombra cap a nosaltres.

3

És necessari fregar-lo primer.

4

Podem usar qualsevol mena d’escombra.

Exercici 3

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Per evitar riscos en l’ús d’aparells a la llar, hem de llegir les dels aparells d’utilitzar-los, especialment els que fan referència a la . No fer servir aparells amb cables , clavilles o endolls deteriorats.

2

Si s’ha de manipular la instal·lació elèctrica, cal tallar el de llum i comprovar que no hi ha abans de començar a treballar.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

En la neteja de la cuina:

NúmPregunta
1

El cubell dels residus orgànics cal buidar-lo i netejar-lo cada dos dies.

2

Cal desinfectar l’aigüera i els fregalls i baietes un cop al mes.

3

Cal escombrar i fregar el terra diàriament.

4

El taulell de la cuina s’ha de netejar amb esponja un cop a la setmana.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

En la neteja del lavabo:

NúmPregunta
1

El cubell dels residus orgànics cal buidar-lo i netejar-lo cada dos dies.

2

Canviar les tovalloles diàriament.

3

S’ha de desinfectar l’escombreta del vàter.

4

El terra és la primera zona que es netejarà.

Exercici 6

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Quan es manipula un producte de neteja:

NúmPreguntaVF
1

És necessari parar atenció a l’ús recomanat pel fabricant i diferenciar entre desengreixar, netejar, desinfectar, ambientar…

2

La composició ens indica les superfícies on es pot utilitzar.

3

Hem de posar més quantitat per aconseguir una millor neteja.

4

És imprescindible seguir les indicacions per tal d’evitar accidents.

Exercici 7

Trieu la o les opcions correctes.

Quins dels següents objectes llençaríeu al contenidor verd?

NúmPregunta
1

Bombetes.

2

Mirall.

3

Ampolla.

4

Ceràmica.

5

Fluorescent.

6

Pot de vidre.

Exercici 8

Trieu la o les opcions correctes.

Quins dels següents objectes llençaríeu al contenidor blau?

NúmPregunta
1

Fotografies.

2

Paper de diari.

3

Cartó.

4

Paper plastificat.

5

Llaunes de pintura.

6

Capses de paper.

Exercici 9

Trieu la o les opcions correctes.

Quins dels següents objectes llençaríeu al contenidor groc?

NúmPregunta
1

Bosses de plàstic.

2

Cartó de llet.

3

Suro.

4

Pot de plàstic.

5

Esprais buits.

Exercici 10

Trieu la o les opcions correctes.

Quins dels següents objectes llençaríeu al contenidor marró?

NúmPregunta
1

Restes d’oli.

2

Pells de fruites.

3

Excrements de mascotes.

4

Trossos de carn.

5

Safates de porexpan.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general