Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

El plomall serveix per recollir la pols.

2

Les escombretes de bany s’utilitzen únicament per a la neteja interior del vàter.

3

És recomanable netejar amb guants per evitar malalties a la pell.

4

El lleixiu s’utilitza per desinfectar els vidres.

5

L’amoníac i el lleixiu no es poden utilitzar junts.

6

Cal emprar els líquids de fregar dissolts en aigua.

7

Les escombres de mà s’utilitzen en superfícies petites o per recollir poca quantitat de brutícia.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Aquest símbol significa que:

NúmPregunta
1

Provoca cremades a la pell i lesions oculars greus.

2

Es tracta d’un gas inflamable.

3

Pot provocar una reacció al·lèrgica.

4

És tòxic per als animals aquàtics.

Exercici 3

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Els productes de són materials i per tant no s’han de de manera indiscriminada, ja que molts entre si produint que poden ser nocius i . Per exemple, les barreges de lleixiu amb produeixen gasos tòxics. També cal mantenir una bona .

2

Cal conservar les dels productes de neteja en estat i ensenyar a llegir-les amb atenció als usuaris, si els poden per a les tasques de la llar. Aquests productes poden afectar la de les persones, sobretot si se’n fa un ús .

Exercici 4

Trieu la o les opcions correctes.

El lleixiu…

NúmPregunta
1

s’empra per netejar mobles.

2

serveix per aromatitzar l’ambient.

3

és un derivat de l’amoníac.

4

permet eliminar bacteris.

Exercici 5

Trieu la o les opcions correctes.

El tiràs es recomana per netejar terres de…

NúmPregunta
1

gres.

2

porcellana.

3

plàstic.

4

parquet.

Exercici 6

Trieu la o les opcions correctes.

L’electrodomèstic que serveix per rentar de forma general els estris de cuina és…

NúmPregunta
1

el rentavaixella.

2

el robot de cuina.

3

l’aspiradora.

4

el microones.

Exercici 7

Trieu la o les opcions correctes.

El bicarbonat…

NúmPregunta
1

permet descalcificar i netejar el microones.

2

permet netejar peces metàl·liques.

3

neteja la vitroceràmica.

4

elimina taques si es barreja amb sal.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

Aquest símbol significa que:

NúmPregunta
1

Provoca cremades a la pell i lesions oculars greus.

2

Es tracta d’un gas inflamable.

3

Pot provocar una reacció al·lèrgica.

4

És tòxic per als animals aquàtics.

Exercici 9

Trieu la o les opcions correctes.

Els desembossadors:

NúmPregunta
1

Netegen i sanegen els terres i les superfícies.

2

S’utilitzen en els mobles de fusta i superfícies més delicades.

3

Eliminen obstruccions produïdes per restes de matèria orgànica.

4

Serveixen per aromatitzar l’ambient.

Exercici 10

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

És un bon desinfectant de superfícies naturals:

2

Serveix per netejar peces metàl·liques:

3

Emprat en la neteja de microones:

Exercici 11

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La és l’acció d’eliminar microorganismes que es troben en objectes i superfícies. Hi ha mètodes , com l’escalfor del rentavaixella, o bé , com l’ús de desinfectants com , l’aigua oxigenada o el lleixiu. Quant al , tot i ser actualment el més utilitzat, existeixen altres productes d’igual o superior eficàcia, però sense els seus efectes nocius.

2

A la llar hi ha riscos derivats de l’ús inadequat dels o les instal·lacions . Les causes més freqüents dels accidents amb els aparells elèctrics estan relacionades amb el seu ús en ambients , manipulació amb els , endolls en mal estat i de la instal·lació sense desconnectar el corrent.

Exercici 12

Trieu la o les opcions correctes.

En l’emmagatzematge de productes de neteja…

NúmPregunta
1

han d’estar tots junts i mai barrejats amb productes d’alimentació.

2

s’han de posar en recipients diferents.

3

es recomana guardar-los al bany.

4

cal situar-los en llocs secs i airejats.

Exercici 13

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

Quan es manipula un producte de neteja:

NúmPreguntaVF
1

És necessari parar atenció a l’ús recomanat pel fabricant i diferenciar entre desengreixar, netejar, desinfectar, ambientar…

2

La composició ens indica les superfícies on es pot utilitzar.

3

Hem de posar més quantitat per aconseguir una millor neteja.

4

És imprescindible seguir les indicacions per tal d’evitar accidents.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Neteja i reciclat