Introducció

Un dels aspectes més importants en el suport domiciliari de la persona en situació de dependència és la neteja i la higiene de la llar. La manca de neteja afavoreix l’aparició de gèrmens i bacteris que es poden transmetre a les persones, la qual cosa provoca o agreuja malalties. Qualsevol superfície o objecte es pot convertir en el medi en què aquests gèrmens i bacteris es desenvolupen si no es manté una neteja adequada.

La neteja i la higiene de la llar ocupa una part important del temps d’una persona o d’un professional. Aprendre a escollir els estris i productes més adequats, així com organitzar correctament el procés de neteja, és important. Els TAPSD han de desenvolupar una tasca molt important dins de les llars fent la neteja de manera directa o bé acompanyant els membres que hi viuen en aquest procés; per tant, els continguts que s’hi tracten pretenen oferir els coneixements i les eines per portar a terme aquesta tasca.

En l’apartat “Estris i productes de neteja” coneixerem els diferents tipus d’estris i productes que es poden utilitzar a la llar i les seves característiques. Valorarem quins són més adequats i quines alternatives es poden trobar en funció de diferents situacions. També aprendrem a utilitzar-los de forma segura perquè no representin un risc per als professionals ni per a les persones que els manipulen.

En l’apartat “Neteja i reciclat” coneixerem les tècniques de neteja més comunes per als diferents espais i objectes a la llar. Posarem especial èmfasi en la neteja de la cuina i del bany, espais d’ús freqüent a les llars i que precisen una atenció especial. Per acabar l’apartat, ens centrarem en un altre aspecte molt important, la gestió de la brossa i dels residus a la llar.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació i les activitats proposades. En cas de dubte podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.

Anar a la pàgina següent:
Resum