Gestió de productes i promocions en el punt de venda

Comerç i màrqueting
  • Coordinació
  • David Torres Velasco
  • Redacció
  • David Torres Velasco
  • Comerç i màrqueting
  • W.CFGS.VEC.M02/0.17
  • CFGS Gestió de vendes i espais comercials
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2017

Taula de Continguts