Operacions administratives de suport

Administració i gestió
  • Coordinació
  • Jenny Manzano
  • Redacció
  • Judit Tahull
  • Pere Chacón
  • Administració i gestió
  • CFGM.GAD.M08/0.12
  • CFGM - Gestió administrativa
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2012
Última actualització: de febrer 2021

Taula de Continguts