Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Selecció i tractament de la informació

  1. Fa recerca i selecciona informació, segons els paràmetres establerts i utilitzant fonts oficials i/o privades rellevants per a l’empresa.
  2. Actualitza la informació pròpia de l’empresa, atenent als criteris de manteniment establerts per l’empresa.

Operacions logístiques de suport administratiu

  1. Realitza funcions bàsiques d’operativa administrativa respectant els protocols establerts per l’empresa.
  2. Realitza gestions i tràmits de suport a directius i/o equips de treball, segons les instruccions rebudes i resolent els problemes en el seu àmbit de competència.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF