Gestió Logística i comercial

Administració i gestió
  • Coordinació
  • Esther García Gonzaga
  • Redacció
  • Dolors Ferreres Gasulla
  • Administració i gestió
  • W.CFGS.AFI.M10/0.20
  • Administració i finances
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2021
Última actualització: de febrer 2021

Taula de Continguts