Gestió de la documentació jurídica i empresarial

Administració i gestió
  • Coordinació
  • Margarita Rubio Devenat
  • Redacció
  • Marc Blanco Simó
  • Margarita Rubio Devenat
  • Administració i gestió
  • W.CFGS.ADM.M02/0.20
  • CFGS - Administració i finances \ CFGS - Assistència a la direcció
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2020
Última actualització: de maig 2021

Taula de Continguts