Context de la intervenció social

Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Coordinació
  • Núria Sánchez Armengol
  • Redacció
  • Clara Camps Calvet, Karma Molas Plana, Miquel Àngel Romàn Mora, Núria Sánchez Armengol
  • Serveis socioculturals i a la comunitat
  • W.CFGS.ISO.M01/0.14
  • Integració social
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2014

Taula de Continguts