Gestió de recursos humans

Administració
  • Coordinació
  • Jenny Manzano
  • Redacció
  • David Jurado Zafra
  • Juan Carlos Chicharro Castro
  • Administració
  • CFGS.AFI.M07/0.20
  • CFGS - Administració i Finances
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2020
Última actualització: de setembre 2022

Taula de Continguts