Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Coordinació
  • Esther de los Santos Rodríguez
  • Redacció
  • M. Josep Jarque Moyano
  • Marc Miralles Melet
  • Fàtima Vega Llobera
  • Serveis socioculturals i a la comunitat
  • W.CFGS.ISO.M05/0.17
  • Integració social
© Departament d'Educació
Primera edició: Setembre 2017
Última actualització: d’octubre 2021

Taula de Continguts