Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions relatives a l’animació sociocultural.

NúmPreguntaVF
1

La intervenció en l’animació sociocultural té com a objectiu entretenir la comunitat en la qual intervé.

2

El projecte és el nivell de concreció més alt de la planificació d’una intervenció social.

3

La dinamització sociocultural pretén canviar actituds individualistes, passives i insolidàries.

4

La participació és l’eix de la metodologia de l’animació sociocultural i també un dels seus objectius.

5

El pla és el nivell de concreció més alt de la planificació d’una intervenció social.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

L’animació cultural com a procés d’intervenció…

NúmPregunta
1

és un procés d’intervenció molt senzill.

2

promou actituds individualistes.

3

promou l’associació comunitària.

4

té com a protagonista principal l’animador sociocultural.

Exercici 3

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

La clau principal de la metodologia d’intervenció sociocultural és

2

El punt de partida de la metodologia d’animació sociocultural ha de ser

3

Un bon mitjà de creació i innovació sociocultural pot ser

4

Una irrupció en una realitat per tal de modificar-la és un sinònim

Exercici 4

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu els conceptes amb la seva definició.

NúmPreguntaResposta
1

L’animació

2

L’oci

3

L’educació social

4

La dinamització

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

L’animació sociocultural es defineix com…

NúmPregunta
1

una intervenció per transformar la societat.

2

una activitat per ocupar el temps lliure.

3

una tècnica d’intervenció social.

4

una ideologia.

Exercici 6

Completeu les afirmacions amb les paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

L’animació sociocultural és el conjunt d’accions que tenen com a propòsit

2

són elements intrínsecs de

3

El punt de partida d’una intervenció ha de ser

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

La societat de l’oci es caracteritza per…

NúmPregunta
1

ser una societat en la qual tothom gaudeix dels beneficis de la societat del benestar.

2

un temps lliure o d’esbarjo organitzat socialment.

3

ser una societat integradora i solidària.

4

el foment de la participació i el sentit de comunitat.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Integració social per mitjà del joc