Resultats d'aprenentatge

En finalitzar la unitat l’alumne/a:

 1. Dissenya projectes d’intervenció lúdics, relacionant-los amb el context i l’equipament o el servei en què es desenvolupen i els principis de l’animació infantil.
  • Descriu els principis, objectius i modalitats de l’animació infantil.
  • Identifica els diferents tipus de centres que ofereixen activitats de joc infantil.
  • Identifica les característiques i prestacions del servei o equipament lúdic.
  • Aplica els elements de la programació en el disseny del projecte lúdic.
  • Estableix espais de joc tenint en compte: el tipus d’institució, els objectius previstos, les característiques dels nens i les nenes, els materials dels quals es disposa, el pressupost i el tipus d’activitat a realitzar en ells.
  • Valora les noves tecnologies com a font d’informació en la planificació de projectes lúdico-recreatius.
  • Defineix els criteris de selecció de materials, les activitats a realitzar, d’organització i de recollida de materials, les tècniques d’avaluació i els elements de seguretat en els llocs (espais) de jocs.
  • Té en compte la gestió i organització de recursos humans i materials en el disseny del projecte lúdic.
  • Adapta un projecte-tipus d’intervenció lúdico-recreativa per a un programa, centre o institució determinada.
  • Valora la importància de generar entorns segurs.
  • Valora la influència de l’entorn en el marc de la intervenció.
 2. Avalua projectes d’intervenció lúdica, justificant les tècniques i els instruments d’observació seleccionats.
  • Identifica les condicions i els mètodes necessaris per realitzar una avaluació de l’activitat lúdica.
  • Selecciona els indicadors d’avaluació.
  • Valora l’ús de les noves tecnologies com a font d’informació.
  • Estableix indicadors d’avaluació de la intervenció relacionats amb la promoció de la igualtat de gènere.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Mapa conceptual