Activitats

Models en la nova societat de l'oci

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les disciplines relacionades amb l’animació sociocultural.

Feu un quadre comparatiu de les diferents disciplines relacionades amb l’animació sociocultural: pedagogia social, pedagogia del lleure i sociologia de l’oci. Quina relació tenen amb l’animació?

Oci i lleure

L’objectiu de l’activitat és diferenciar aquests dos conceptes.

Indiqueu quina diferència hi ha entre temps lliure i temps d’oci?

El temps lliure fa referència al temps que es pot ocupar per fer el que un vulgui, és a dir, aquell temps que no s’utilitza per fer les activitats de la vida quotidiana (menjar, dormir, anar a l’escola…).

L’existència de temps lliure suposa poder-lo ocupar amb aquelles coses que resulten gratificants a una determinada persona. El temps d’oci posa l’èmfasi en l’actitud de la persona i no en l’activitat com a tal.

Característiques de la societat de l'oci

L’objectiu d’aquesta activitat és aplicar els coneixements sobre l’animació sociocultural infantil.

Feu una relació de les actuacions que podríeu dur a terme, en l’àmbit de l’animació sociocultural infantil, per donar resposta a les necessitats de la societat actual.

El temps de lleure

L’objectiu d’aquesta activitat és analitzar com viuen les famílies el temps de lleure, els caps de setmana i festius, en la societat actual.

Dissenyeu una petita enquesta on quedi recollida la informació referida a quines activitats es duen a terme els caps de setmana i festius –dies tradicionalment dedicats a les activitats en família.

El format en què es recullin les dades és opcional, però seria adequat fer-ho en un full de càlcul.

Cal fer una valoració i donar conclusions al treball.

Intervenció de l'educadora infantil en l'àmbit de l'animació sociocultural

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer els principis de la intervenció en l’animació sociocultural.

Redacteu una proposta d’intervenció adreçada a un grup d’infants de 5/6 anys, d’un centre d’esplai de cap de setmana.