Finançament internacional

Comerç i màrqueting
  • Coordinació
  • Juan José Guerrero Barreira
  • Redacció
  • Jesús Lao Jiménez
  • Comerç i màrqueting
  • W.CFGS.CIN.M02/0.17
  • CFGS-Comerç internacional
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2017

Taula de Continguts