Recursos humans i responsabilitat social corporativa

Administració
  • Coordinació
  • Jenny Manzano López
  • Redacció
  • Sandra Toboso Chavero
  • Jenny Manzano López
  • Administració
  • W.CFGS.ADM.M04/0.21
  • CFGS - Assistència a la Direcció CFGS - Administració i Finances
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2021
Última actualització: de febrer 2021

Taula de Continguts