Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a: :

Unitat 1: Disseny d’Interfícies

  1. Genera interfícies gràfiques d’usuari mitjançant editors visuals fent servir les funcionalitats de l’editor i adaptant el codi generat.
  2. Genera interfícies gràfiques d’usuari basades en XML fent servir eines específiques i adaptant el document XML generat.
  3. Crea components visuals valorant i emprant eines específiques.
  4. Dissenya interfícies gràfiques identificant i aplicant criteris d’usabilitat.

Unitat 2: Generació de Documentació

  1. Crea informes avaluant i utilitzant eines gràfiques
  2. Documenta aplicacions seleccionant i utilitzant eines específiques.

Unitat 3: Distribució d’Aplicacions

  1. Prepara aplicacions per la seva distribució avaluant i analitzant eines específiques.
  2. Avalua el funcionament d’aplicacions dissenyant i executant proves.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF