Desenvolupament d'interfícies

Informàtica i comunicacions
  • Coordinació
  • Miguel Angel Carpintero Rodríguez
  • Redacció
  • Marcel Garcia Vavas
  • Eduard Latorre Jarque
  • Informàtica i comunicacions
  • W.CFGS.DAM.M07/0.10
  • Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2010

Taula de Continguts