Presentació

Un dels camps de la informàtica que es troba en constant evolució i experimentació és el del disseny i desenvolupament d’interfícies d’usuari. I això no només es degut a l’evolució d’eines de desenvolupament o aparició de nous estàndards, si no també al desenvolupament d’interfícies hardware que donen la volta a la forma d’interacció habitual amb les màquines.

Durant aquest mòdul veurem des de pautes i estàndards de disseny d’interfícies fins el manteniment i la documentació del procés de desenvolupament, passant per l’estudi de les eines i llenguatges més adequats que podem trobar.

Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge