Teleassistència

Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Coordinació
  • Helena Palomares Larreula
  • Redacció
  • Begoña Aricha Esteve
  • Rafael Moll Ortega
  • Serveis socioculturals i a la comunitat
  • W.CFGM.APD.M06/0.20
  • Atenció a persones en situació de dependència
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2020

Taula de Continguts