Anglès tècnic

Electricitat i electrònica
  • Coordinació
  • Núria Terradellas Palau
  • Redacció
  • Carles Mora Queralt, Núria Terradellas Palau
  • Adaptació
  • Núria Terradellas Palau
  • Electricitat i electrònica
  • W.CFGM.IEA.M13/0.16
  • CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2016

Taula de Continguts