Anglès tècnic

Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Coordinació
  • Núria Terradellas Palau
  • Redacció
  • Carles Mora Queralt, Núria Terradellas Palau
  • Serveis socioculturals i a la comunitat
  • CFGM.APD.M13/0.14
  • CFGM Atenció a les persones en situació de dependència
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2014
Última actualització: de setembre 2021

Taula de Continguts