GES: Mòduls i validació

Mòduls que es poden aprovar per avaluació contínua i mòduls amb prova obligatòria

Mòduls que es poden aprovar per avaluació contínua i mòduls amb prova obligatòria

Informació sobre els Mòduls optatius

Informació sobre els Mòduls optatius

Seguiment de la compleció del curs

Acreditació dels mòduls de GES a l'IOC

Acreditació dels mòduls de GES a l'IOC

Informació sobre el dret a fer la Prova de validació

Informació sobre el dret a fer la Prova de validació

miniops

miniops

Què és la compleció del curs?

La compleció d'un curs ens diu en quin grau s'ha completat aquell curs, és a dir, quines activitats té el curs, d'aquestes quines n'hem fet i també quines ens quedem per fer per donar-lo per completat. Per tant, és una ajuda visual que ens permet fer el seguiment del curs a través de les activitats que cal fer-hi i lliurar.

Una activitat es pot completar quan es visita una pàgina web del propi campus o —el cas més corrent— quan s'obté una qualificació per haver-la feta.

La compleció de cada activitat

A la pàgina del curs es pot veure en la mateixa línia que les activitats, però a mà dreta, una casella que pot estar de 4 maneres diferents:

Compleció de les activitats

El bloc Estat de compleció del curs

A la part esquerra de la pàgina principal del curs podem trobar el bloc Estat de compleció del curs:

Bloc estat de compleció del curs

En aquest bloc podem veure que el curs està En progrés, encara no s'ha acabat, i que s'han fet 3 de les 12 activitats de les que es fa seguiment.

Podem veure exactament quines 3 activitats hem fet o quines 12 caldrà fer si fem clic sobre l'enllaç Més detalls.

Detalls del progrés de la compleció

Quan entrem a veure els Detalls trobarem una pàgina com aquesta:

Detalls del progrés de la compleció

 

A dalt de tot veiem que el curs està En progrés, encara hi ha activitats per fer i temps per fer-les, i que per completar el curs són necessàries totes les activitats de la llista inferior.

Aquesta llista queda ordenada per Criteris, o els noms de les activitats que cal fer, el Requisit que cal complir per donar per feta aquella activitat (la majoria de vegades assolir una qualificació, l'Estat, és a dir si la tenim feta (Sí) o encara no l'hem fet (No) i, cas que l'haguem feta, en quina Data la vam completar.

La imatge que veiem en l'exemple és la del final del 1r lliurament, quan en aquest mòdul s'han fet 3 activitats, dues el dia 17 de gener i una el dia 21. Queden, per tant, la resta d'activitats dels altres lliuraments que anirem fent i completant a mesura que avanci el trimestre.

Al final del curs haurem de tenir totes les activitats fetes, per tant la columna Complet haurà de quedar amb tots els valors a i la columna Data de compleció haurà de tenir una data per cada activitat.