GES: Mòduls que es poden aprovar mitjançant les activitats d'Avaluació Contínua i mòduls amb Prova obligatòria.

GES: Mòduls i validació

Mòduls que es poden aprovar per avaluació contínua i mòduls amb prova obligatòria

Informació sobre els Mòduls optatius

Informació sobre els Mòduls optatius

Seguiment de la compleció del curs

Seguiment de la compleció del curs

Acreditació dels mòduls de GES a l'IOC

Acreditació dels mòduls de GES a l'IOC

Informació sobre el dret a fer la Prova de validació

Informació sobre el dret a fer la Prova de validació

miniops

miniops

El currículum de GES a l'IOC està format per:

 


28 mòduls obligatoris:

 

  • 12 mòduls de l'Àmbit de la comunicació
  • 10 mòduls de l'Àmbit científic i tecnològic
  •   6 mòduls de l'Àmbit social

16 mòduls optatius

 

  • dels quals en podràs cursar un màxim de 6

8 miniOPS

 

  • que et permetran convalidar un o més mòduls optatius en funció de les hores que hagis cursat de miniOPS

Mòduls amb prova presencial obligatòria

En aquesta imagte pots veure, dels mòduls obligatoris (1), els 9 que a més d'haver-los d'aprovar per avaluació contínua tenen una prova presencial obligatòria. Els altres 19 s'aproven per avaluació contínua i no tenen prova presencial.

Els mòduls optatius (2) i els miniOPS (3) s'han d'aprovar per avaluació contínua i no tenen prova presencial.

De quins mòduls em matriculo?

Aquest és l'itinerari recomanat per l'IOC:

Itinerari recomanat