GES: Mòduls i validació

Mòduls que es poden aprovar per avaluació contínua i mòduls amb prova obligatòria

Mòduls que es poden aprovar per avaluació contínua i mòduls amb prova obligatòria

Informació sobre els Mòduls optatius

Informació sobre els Mòduls optatius

Seguiment de la compleció del curs

Seguiment de la compleció del curs

Acreditació dels mòduls de GES a l'IOC

Acreditació dels mòduls de GES a l'IOC

Informació sobre el dret a fer la Prova de validació

miniops

miniops

 

Tal com es pot veure a la pàgina Acreditació dels mòduls de GES a l'IOC els mòduls s'acrediten només quan s'han superat mitjançant les activitats d'Avaluació contínua.

Ara bé, hi ha alguns mòduls que tenen una Prova de validació presencial sense la qual no es poden acreditar. Aquesta Prova de validació es fa en els centres de suport o a l'IOC-Barcelona el dia anunciat al calendari cap al final del trimestre.

Uns dies abans de les Proves, però, els estudiants han de saber de quins mòduls amb prova tenen dret a fer-la perquè han superat l'avaluació contínua, i de quins mòduls no tenen dret a fer-la perquè no han superat l'Avaluació contínua.

Per saber-ho, el dia anunciat al calendari cal adreçar-se a la Secretaria GES i clicar a la pestanya Prova de validació:

Dret a fer les Proves de validació

Es pot veure que apareix la llista de mòduls inscrits amb una indicació sobre la Prova de validació final:

  1. En el cas dels mòduls sense prova, com que encara no es coneix la qualificació final, es remet al moment de la publicació de notes: Aquest mòdul no té prova de validació. Sabràs la qualificació final el dia de publicació de les notes.
  2. En el cas d'un mòdul amb Prova de validació obligatòria del qual s'ha superat l'Avaluació contínua es diu Has de fer la prova per superar el mòdul.
  3. En el cas d'un mòdul amb Prova de validació obligatòria del qual no s'ha superat l'Avaluació contínua es diu Has suspès l'avaluació contínua i, per tant, no pots fer la prova de validació. Hauràs de repetir el mòdul en un altre trimestre.