Aparadorisme i disseny d'espais comercials

Comerç i màrqueting
  • Coordinació
  • David Torres Velasco
  • Redacció
  • Eva Casa Agustench
  • Raquel Planell Tolós
  • Comerç i màrqueting
  • W.CFGS.VEC.M01/0.17
  • CFGS Gestió de vendes i espais comercials
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2017

Taula de Continguts