Operacions administratives de recursos humans

Administració i gestió
  • Coordinació
  • Pere Chacon Conesa
  • Redacció
  • Pere Serra Lluís
  • Judit Tahull Baldomà
  • Pere Chacon Conesa
  • Administració i gestió
  • CFGM.GAD.M03/0.11
  • CFGM - Gestió administrativa
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2011
Última actualització: de febrer 2023

Taula de Continguts