Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu

 1. Planifica estratègies, activitats i recursos d’intervenció en l’àmbit sensoperceptiu, analitzant les teories explicatives i les característiques especifiques del grup al que va dirigit.
 2. Implementa activitats d’intervenció en l’àmbit sensoperceptiu, relacionant-les amb els objectius previstos i amb les característiques dels nens i nenes
 3. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit sensoperceptiu, argumentant les variables en el procés i justificant la seva elecció.

Intervenció en el desenvolupament motriu

 1. Planifica estratègies, activitats i recursos d’intervenció en l’àmbit motor, relacionant-los amb les característiques individuals i del grup al qual va dirigit.
 2. Implementa activitats d’intervenció en l’àmbit motor, relacionant-les amb els objectius previstos i amb les característiques dels infants.
 3. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit motor, argumentant les variables en el procés i justificant la seva elecció.

Intervenció en el desenvolupament cognitiu

 1. Planifica estratègies, activitats i recursos d’intervenció en l’àmbit cognitiu relacionant-los amb les teories del desenvolupament cognitiu i les característiques individuals i del grup al que va dirigit.
 2. Implementa activitats d’intervenció en l’àmbit cognitiu relacionant-les amb els objectius previstos i amb les característiques dels nens i nenes.
 3. Avalua el procés i el resultat de la intervenció realitzada en l’àmbit cognitiu, argumentant les variables en el procés i justificant la seva elecció.

Intervenció primerenca

 1. Planifica estratègies, activitats i recursos d’intervenció primerenca, analitzant les teories explicatives i les característiques especifiques del grup al qual va dirigit.
 2. Implementa activitats d’intervenció primerenca en l’àmbit sensoperceptiu, cognitiu i motor, relacionant-les amb els objectius previstos i amb les característiques dels infants.
 3. Avalua el procés i el resultat de la intervenció primerenca realitzada en l’àmbit sensoperceptiu, cognitiu i motor , argumentant les variables en el procés i justificant la seva elecció.

Pràctica psicomotriu

 1. Planifica estratègies, activitats i recursos psicomotrius, relacionant-los amb els principis de l’educació psicomotriu i les característiques individuals i del grup al qual va dirigit.
 2. Implementa activitats d’intervenció en l’àmbit sensorial, motor, cognitiu i psicomotor, relacionant-les amb els objectius previstos i amb les característiques dels infants.
 3. Avalua el procés i el rendiment de la intervenció realitzada en l’àmbit sensorial, motor, cognitiu i psicomotor, argumentant les variables rellevants en el procés i justificant la seva elecció.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Material en paper