Sistemes de gestió empresarial

Informàtica i comunicacions
  • Coordinació
  • Joan Carles Pérez
  • Redacció
  • Mikel López Villarroy i Isidre Guixà Miranda
  • Informàtica i comunicacions
  • W.CFGS.DAM.M10/0.13
  • Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2013
Última actualització: de febrer 2021

Taula de Continguts