Segona llengua estrangera

Comerç i marquèting
  • Coordinació
  • Catina Bujosa Vich
  • Redacció
  • Catina Bujosa Vich
  • Comerç i marquèting
  • W.CFGS.CIN.M12/0.17
  • CFGS - Comerç internacional
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2017

Taula de Continguts