Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Contractació internacional

  1. Interpreta la normativa i els usos habituals que regulen la contractació internacional, analitzant la seva repercussió en les operacions de comerç internacional.
  2. Elabora contractes internacionals, incorporant els acords presos en els processos de negociació i aplicant la normativa, usos i costums internacionals.
  3. Planifica el desenvolupament i el procés de control dels acords contractuals internacionals, obtenint informació dels agents que intervenen.

Estratègies de negociació internacional

  1. Selecciona els proveïdors potencials, utilitzant les fonts d’informació disponibles i analitzant les seves condicions comercials.
  2. Estableix processos de comunicació amb clients i proveïdors internacionals segons els protocols empresarials i costums del país, emprant els mitjans i sistemes adequats.
  3. Dissenya el procés de negociació amb clients i/o proveïdors, proposant els termes més avantatjosos per l’organització.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF