Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Organització del treball domiciliari

  1. Organitza el pla de treball al domicili de persones en situació de dependència, interpretant les directrius establertes.
  2. Fa el seguiment del Pla de Treball al domicili de persones en situació de dependència, descrivint el protocol establert.

Gestió i administració de la llar

  1. Organitza l’actuació de la gestió econòmica del pla de treball al domicili de persones en situació de dependència, interpretant les directrius establertes.
  2. Fa la gestió de la despesa relacionant les tècniques bàsiques d’administració amb les necessitats de la unitat de convivència.

El proveïment de la unitat de convivència

  1. Fa el proveïment de la unitat de convivència descrivint les característiques dels productes.
  2. Fa el seguiment de l’actuació de la gestió econòmica del pla de treball al domicili de persones en situació de dependència, descrivint el protocol establert.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF