Presentació

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, regula per primera vegada a l’Estat Espanyol les condicions bàsiques que garanteixen la igualtat en la sol·licitud de Serveis Socials. Posteriorment la Llei 11/2007, integra les seves prestacions dins del Sistema Català de Serveis socials el qual reafirma la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) com a prestació garantida dins dels serveis bàsics d’atenció ciutadana.

En aquesta última dècada, el SAD, s’ha vist impulsat de manera favorable dins de les polítiques socials dels diferents ens locals i ajuntaments. La seva creixent implementació ha estat donada com a solució a les necessitats actuals de les persones grans o en situació de dependència, davant d’alternatives més costoses, com ara els centres residencials.

Proporcionar atenció domiciliària comporta, a llarg termini, mantenir a la persona més temps dins del seu domicili, amb una atenció assistencial integral especialitzada i de qualitat, a la vegada que preveu la detecció de possibles situacions de risc futures.

Dins dels objectius futurs que han d’assolir les nostres administracions, trobem: dotar cada cop més als serveis d’atenció domiciliaria amb partides econòmiques importants; així com desenvolupar nous recursos i serveis complementaris que permetin enriquir l’atenció facilitada i s’adaptin a les necessitats actuals de les persones usuàries.

El SAD sustenta un sector econòmic molt important a la nostra economia. El seu creixement exponencial, no ha estat únicament en el sector públic. El SAD privat ha experimentat una de les majors demandes de professionals dels últims anys dins del tercer sector. Donar resposta en aquesta demanda, amb professionals formats i capacitats és un dels reptes actuals de la nostra societat.

Els serveis d’atenció domiciliària o suport domiciliari, formen part d’un sector econòmic emergent amb una àmplia demanda de professionals, alguns d’ells, procedents de la formació professional, com ara el Tècnics en atenció a les persones en situació de dependència (TAPSD) que han de donar resposta al creixement exponencial de la demanda que s’està produint en el sector de l’atenció i cura.

S’obre un nou i important escenari, tant en l’àmbit públic com en el privat, per la creació d’aliances amb empreses del sector sociosanitari, que ajudin a capacitar en noves competències als professionals segons les necessitats detectades promovent un ampli ventall de possibilitats i nous reptes.

Per tant, és molt important fer un canvi en la cultura d’aquest tipus de servei, i dissenyar models d’atenció en el qual la persona usuària passi a ser el centre d’atenció. Impulsar models d’atenció integral, pensant en noves competències i davant el desafiament de noves generacions que de ben segur plantejaran necessitats d’atenció diferents de les actuals.

Estem en el moment de la digitalització i, aquesta no pot quedar-se enrere en la cura i atenció de les persones grans i en situació de dependència. Per tant, hem de ser capaços d’implementar nous serveis que vagin en línia amb els temps actuals i futurs, però sense perdre de vista l’escenari principal que és el domicili de la persona usuària.

A la unitat “Organització del treball comunitari” treballarem la importància de la implantació d’un pla de treball dirigit a donar atenció a les necessitats de les unitats de convivència sigui quina sigui la seva estructura. Igualment, veurem com fer el seguiment d’aquest, així com els protocols i processos que ens ajudaran a aconseguir i garantir un treball domiciliari d’èxit.

A la unitat “Gestió i administració de la llar” aprofundirem sobre les característiques personals de les persones i d’aquí la variabilitat de necessitats presentades en una llar. Veurem com és de necessari realitzar un pressupost en qualsevol unitat de convivència amb l’objectiu de conèixer el resultat de la nostra economia i com invertir els diners en la cobertura de les nostres necessitats.

A la unitat “El proveïment de la unitat de convivència” parlarem de la importància que té fer un bon proveïment de la llar. Coneixerem els diferents tipus d’establiments i quines necessitats ens poden cobrir. També coneixerem la importància de mantenir una llar ordenada, alhora que segura, reflex d’un bon estat de salut de la persona. Finalment farem un recorregut pel món financer i com repercuteix de manera directa en la nostra economia familiar.

A la unitat “Alimentació i nutrició familiar” parlarem de la importància de l’alimentació i la nutrició en la cura de les persones en situació de dependència. Coneixerem els nutrients necessaris per a una correcta alimentació, quines són les seves funcions i com s’han de distribuir a la dieta perquè siguin saludables. També, veurem quines són les dietes que s’han d’elaborar en el cas de malalties o situacions que requereixen una preparació diferent dels aliments.

A la unitat “Tècniques bàsiques de cuina” coneixerem com aplicar de forma pràctica els coneixements sobre alimentació i nutrició a l’elaboració de plats i dietes. Començarem per conèixer el funcionament de la cuina i els estris necessaris per cuinar. També, parlarem de la importància de garantir la seguretat i la higiene en la manipulació dels aliments per evitar intoxicacions. Per acabar, ens centrarem en les tècniques culinàries més importants.

A la unitat “Neteja de la llar” parlarem de la importància de mantenir la higiene al domicili de les persones en situació de dependència per garantir la seva salut. Coneixerem els estris i productes necessaris per a una correcta neteja així com les tècniques a aplicar en diferents superfícies i materials, especialment, a la cuina i el bany. Per acabar, coneixerem com gestionar i tractar els residus de la llar de forma segura per als usuaris i per al medi ambient.

A la unitat “Manteniment i neteja de la roba” parlarem de la importància de mantenir la higiene de la roba de les persones en situació de dependència per garantir la seva salut i una aparença adequada. Coneixerem el funcionament dels electrodomèstics i els productes per a la neteja i cura de la roba. Per acabar, coneixerem com reparar i reciclar la roba per fer un consum més sostenible.

Dins de cada unitat trobareu activitats, exercicis d’autoavaluació, bibliografia i pàgines web recomanades de diferents entitats i serveis d’atenció a les persones i recursos que us ajudaran a assimilar el contingut d’aquestes unitats.

Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge