Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Mapatge UV

  1. Genera els mapes UV dels models, analitzant les possibilitats d’ús de les eines de programari més adequades per a l’operació.

Texturització 3D

  1. Defineix i aplica els materials virtuals sobre els models, analitzant tots els paràmetres que afecten el comportament de les superfícies i interpretant els estudis de color.

Color i texturització 2D

  1. Aplica color físicament o per ordinador per a stop-motion, adaptant-se a la carta de color i als dissenys originals.
  2. Genera textures procedimentals 2D i 3D i mapa de bits (bitmap), animant-los (si escau) i analitzant les seves possibilitats d’ajust als estudis de color i a la dimensió del projecte.

Il·luminació

  1. Defineix i desglossa els llums necessaris per a cada escenari, analitzant els estudis de color.
  2. Aplica, modifica i anima els llums virtuals i els seus paràmetres a cada escenari, valorant l’elecció de les eines de programari adequades.
  3. Il·lumina cada pla animat, realçant els personatges definits i analitzant la intencionalitat dramàtica.

Acabats 3D

  1. Genera cabell virtual, geometria pintada (paint effects), animant-los (si escau) i analitzant les seves possibilitats d’ajust als estudis de color i a la dimensió del projecte.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF