Presentació

El color és un element essencial per a l’art i l’audiovisual. Permet als creadors expressar emocions i conceptes i donar vida a les seves creacions. Juntament amb les ombres i les llums, ens permet ressaltar un objecte o personatge i transmetre estats d’ànim.

En el cas de l’animació, els videojocs i els entorns interactius, el color permet expressar igualment sentiments, conceptes i l’atmosfera de l’animació o del videojoc, així com mostrar la psicologia dels personatges o bé ajudar-nos a la navegació i a la interacció amb la interfície del joc.

Aquest mòdul ens mostra les diferents tècniques d’aplicació del color des dels mètodes tradicionals, passant per l’aplicació de color i textures 2D, fins a arribar a la texturització 3D i a la creació de mapes UV.

En la unitat “Mapatge UV” treballarem per situar la textura sobre l’objecte en el moment de projectar-se mitjançant programari específic.

En la unitat “Texturització 3D” veurem com aplicar els diferents materials sobre els models i les tècniques per a l’animació de textures tridimensionalment.

En la unitat “Aplicació de color” veurem l’aplicació i la mescla del color físic i la del color digital amb programari destinat a l’edició d’imatges i a l’aplicació de color, així com a la creació de textures.

En la unitat “Generació de textures procedimentals 2D i 3D i mapa de bits (bitmap)” veurem dues aproximacions pràctiques en el camp de la generació de textures: d’una banda, textures que són generades algorítmicament, i de l’altra, l’ús de mapes de bits (bitmaps) que, a diferència de les anteriors, són creats a través d’una intervenció manual.

En la unitat “Història, estils i gèneres de la il·luminació” es fa referència a la història de la il·luminació al teatre i al cinema, i s’expliquen els estils i gèneres de la il·luminació cinematogràfica, que ens servirà com a referència per il·luminar els nostres escenaris i personatges 3D.

En la unitat “Tipologia i propietats expressives de les llums” s’expliquen les característiques de les llums i les connotacions expressives d’aquestes. Es detallen els tipus d’artefactes que es fan servir per il·luminar i els esquemes de llums que es poden configurar per crear una il·luminació concreta, tant amb llums reals com amb virtuals.

En la unitat “Aplicació de llums amb programari 3D” es tracta la creació, la configuració i l’animació de les llums virtuals al programari 3D, i les especificacions de la renderització de la il·luminació 3D.

Finalment, en la unitat “Creació d’acabats 3D” veureu les tècniques de creació de cabells virtuals per aplicar-la als vostres models en 3D, així com la geometria pintada, que us permetrà recrear l’aleatorietat i la variabilitat dels elements de la natura, amb un simple traç de pinzell, per tal de generar elements 3D com cabells, gespa, arbres, roques, etc.

Per treballar els continguts d’aquest mòdul és convenient anar fent les activitats i els exercicis d’autoavaluació. Totes les unitats formatives tenen un contingut important des del punt de vista procedimental, sempre amb un enfocament conceptual que aporta el marc teòric. És per això que serà primordial anar seguint els videotutorials i les activitats que es plantegin.

Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge