L'Institut Obert de Catalunya utilitza 'cookies', tant pròpies com de tercers en tots els seus serveis per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que accepteu el seu ús.
D'acord

Cicles formatius de formació professional

 

Els cicles formatius són els ensenyaments que preparen per a l’exercici d’una professió determinada; s’agrupen en famílies professionals i poden ser de grau mitjà o de grau superior.

 

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté un títol de tècnic o tècnica que permet:

 • - accedir a un treball de tècnic o tècnica,
 • - cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà,
 • - accedir al batxillerat (les matèries optatives i el treball de recerca es poden convalidar)
 • - accedir a la prova d'accés a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família que el cicle superat (es pot demanar exempció de la part específica), o
 • -accedir a un cicle formatiu de grau superior, cursant prèviament el batxillera o un cop superada la prova d’accés

 

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau superior s’obté un títol de tècnic superior o tècnica superior que permet:

 • - accedir a un treball de tècnic superior o tècnica superior,
 • - cursar un altre cicle formatiu de grau superior,
 • - accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau (les universitats catalanes reconeixen com a assignatures ja cursades els crèdits que s’hagin determinat per a cada estudi universitari. Més informació)

 

Els ensenyaments de formació professional s’estructuren en vint-i-dues famílies professionals; a l’IOC es poden estudiar a distància els cicles formatius següents:

 

 • Família professional: administració i gestió

Gestió administrativa GM

Administració i finances GS

Secretariat GS

 

 • Família professional: electricitat i electrònica

Instal·lacions elèctriques automàtiques GM

 

 • Família professional: sanitat

Cures auxiliars d'infermeria GM

 

 • Família professional: serveis socioculturals i a la comunitat

Atenció a les persones en situació de dependència (LOE) / Atenció sociosanitària (LOGSE) GM (oferta parcial)

Educació infantil GS

Integració social GS

 

 • Família professional: informàtica i telecomunicacions

Sistemes microinformàtics i xarxes GM

Administració de sistemes informàtics en xarxa GS

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma GS

 

 • Família professional: comerç i màrqueting

Gestió comercial i màrqueting GS 

 

 • Família professional: manteniment i serveis a la producció

Prevenció de riscos professionals GS

 
 
Fora d'aquests cicles, també es poden cursar a distància els mòduls/crèdits transversals de qualsevol altre cicle, encara que no s'ofereixi en la modalitat a distància. Els mòduls/crèdits transversals són aquells que són comuns a diversos cicles formatius, concretament:
 • - Formació i orientació laboral
 • - Empresa i iniciativa emprenedora
 • - Relacions en l’equip de treball
 • - Relacions en l’àmbit de treball