Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

El joc i les joguines

  1. Contextualitza el model lúdic en la intervenció educativa. S’ha de valorar tenint en compte les diverses teories sobre el joc, l’evolució que han experimentat, la importància que tenen en el desenvolupament infantil i el paper que fan com a eix metodològic.
  2. Selecciona joguines per a activitats lúdiques, relacionant les característiques que tenen.

Disseny de projectes d’intervenció d’oci i lleure educatius.

  1. Dissenya projectes d’intervenció lúdics, relacionant-los amb el context i l’equipament o el servei en què es desenvolupen i els principis de l’animació infantil.
  2. Avalua projectes d’intervenció lúdica, justificant les tècniques i els instruments d’observació seleccionats.

Implementació d’activitats d’oci i lleure.

  1. Dissenya activitats lúdiques, relacionant-les amb les teories del joc i amb el moment evolutiu en què es troba l’infant.
  2. Implementa activitats lúdiques, relacionant-les amb els objectius establerts i els recursos necessaris.
  3. Avalua activitats d’intervenció lúdica, justificant les tècniques i els instruments d’observació seleccionats.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF