Programació de serveis i processos

Informàtica i comunicacions
  • Coordinació
  • Josep Cañellas
  • Redacció
  • Joan Arnedo, José Antonio Leo i Josep Cañellas
  • Informàtica i comunicacions
  • CFGS.DAM.M09/13
  • Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2013

Taula de Continguts