Programació bàsica (ASX) \ Programació (DAM i DAW)

Informàtica i comunicacions
  • Coordinació
  • María José Pedraza Gutiérrez
  • Redacció
  • Joan Arnedo Moreno
  • Informàtica i comunicacions
  • W.CFGS.INF.M03/0.11
  • CFGS - Administració de sistemes informàtics en xarxa / CFGS - Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma / CFGS - Desenvolupament d'aplicacions web
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2010
Última actualització: de febrer 2021

Taula de Continguts