Presentació

Avui en dia, quan es pensa en un sistema informàtic rarament es pensa en un equip aïllat; ja sembla inherent a qualsevol sistema informàtic que estigui format per un conjunt d’equips connectats en xarxa. Qualsevol d’aquests equips necessitarà recursos als quals podrà accedir per mitjà de la xarxa i probablement compartirà el resultat de la seva activitat amb altres equips.

Una de les conseqüències d’aquest treball en xarxa és la necessitat de mantenir i administrar adequadament aquests sistemes i els seus serveis. Aquest mòdul aporta la base de coneixements que necessitarà qualsevol tècnic en administració de sistemes i xarxes per desenvolupar amb èxit la seva tasca.

En els cicles de grau superior d’Informàtica, l’estudi dels serveis de xarxes complementa els coneixements bàsics de xarxes i és una eina important per administrar integralment un sistema informàtic.

En la unitat “Serveis de noms i configuració automàtica” es mostra com l’administrador pot establir serveis que permeten configurar automàticament les dades de connexió dels equips i el domini al qual pertanyen. D’aquesta manera permet que els equips de la xarxa es puguin adreçar els uns als altres i a Internet. També s’explica com l’administrador pot posar en funcionament i mantenir actualitzats servidors que proporcionin diferents serveis (com el servei de transferència de fitxers, continguts web, correu, impressió…), i com es configura un equip per actuar de client i fer ús d’aquests serveis.

En la unitat “Serveis web i de transferència de fitxers” es mostra, d’una banda, com l’administrador pot posar en funcionament i mantenir actualitzats servidors web per publicar continguts a Internet, i de l’altra, com es gestionen els mètodes d’accés remot i com s’instal·len els serveis corresponents, i se’n descriuen les característiques.

En la unitat “Correu electrònic i missatgeria” es mostra com l’administrador pot posar en funcionament i mantenir actualitzats servidors que proporcionin diferents serveis (com els serveis de correu i missatgeria) i com es configura un equip per actuar de client i fer ús d’aquests serveis.

En la unitat “Serveis d’àudio i vídeo” es mostra com l’administrador pot posar en funcionament i mantenir actualitzats equips servidors que proporcionin serveis de distribució d’àudio i de vídeo. També s’explica com configurar els equips clients perquè puguin utilitzar les eines de reproducció, tant d’àudio com de vídeo i videoconferència.

Els coneixements que adquirireu en aquestes pàgines són coneixements genèrics. Per això cal fer totes les activitats que us anirà proposant al llarg del curs el professor, amb les quals adquirireu les estratègies que us permetran enfrontar-vos a les situacions que trobareu en el món real. Els coneixements teòrics són importants per poder comprendre les pràctiques que fareu: no vulgueu anar directament a les pràctiques, seguiu l’ordre que us marqui el professor.

Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge