Resultats d'aprenentatge

En acabar aquest mòdul, l’alumne:

  • Reconeix les característiques de llenguatges de marques analitzant i interpretant fragments de codi.
  • Utilitza llenguatges de marques per a la transmissió d’informació a través del web analitzant l’estructura dels documents i identificant els seus elements.
  • Estableix mecanismes de validació per a documents XML utilitzant mètodes per definir la seva sintaxi i estructura.
  • Genera canals de continguts analitzant i utilitzant tecnologies de sindicació.
  • Realitza conversions sobre documents XML utilitzant tècniques i eines de processament.
  • Gestiona informació en format XML analitzant i utilitzant tecnologies d’emmagatzematge i llenguatges de consulta.
  • Treballa amb sistemes empresarials de gestió d’informació realitzant tasques d’importació, integració, assegurament i extracció de la informació.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF