Anglès

Comerç i màrqueting
 • Coordinació
 • Carles Mora Queralt
 • Redacció
 • Carles Mora Queralt
 • Núria Terradellas Palau
 • Adaptació
 • Carles Mora Queralt
 • Núria Terradellas Palau
 • Comerç i màrqueting
 • W.CFGS.VEC.M10/0.17
 • CFGS Gestió de vendes i espais comercials
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2017

Taula de Continguts