Gestió avançada de la informació

Administració i gestió
  • Coordinació
  • Antonia Arcos Pérez
  • Redacció
  • Alicia Pla Boscà
  • Administració i gestió
  • CFGS.ADI.M10/0.18
  • Assistència a la direcció
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2018

Taula de Continguts