Desenvolupament d'entorns interactius multidispositiu

Imatge i so
 • Coordinació
 • Víctor Hernández Torner
 • Redacció
 • Jordi Aguilera
 • Xavier Belanche
 • Laura Amalia Cayuela
 • Josep Maria Duque
 • Xavier Garcia
 • Roger Montserrat
 • Sara Salmeron
 • Alejandro Santiago
 • Imatge i so
 • CFGS.A3D.M07/0.22
 • CFGS - Animacions 3D, jocs i entorns interactius
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2022
Última actualització: de setembre 2023

Taula de Continguts